Informació i Condicions Generals de Compra

El present acord regula les condicions generals de compra dels productes ofertats en aquesta pàgina web per part de FAUSTINA DE SOLÀ-MORALES CAPDEVILA, SL (Planeses Agricultura Regenerativa); amb domicili a Mas Planeses, s/n 17850 Sant Ferriol, provista de C.I.F. nº B55264220, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades: Tom 3087, Llibre 0, Foli:191, Secció: 8, Full: GI 60073.

El client, en el moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres productes, accepta i es somet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés al nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l’enllaç “Avis Legal

El client reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

1. Procediments de compra
Escollir productes i afegir-los a la Cistella de la Compra.
Efectuar l’ordre de compra.
Registrar-se com a usuari.
Omplir el formulari.
Escollir modalitat de pagament.
Efectuar el pagament per targeta de crèdit o PayPal.

2. Preus
En contraprestació pels productes adquirits, el client accepta pagar expressament a FAUSTINA DE SOLÀ-MORALES CAPDEVILA, SL, les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establerta a la pàgina web www.planeses.com
per al corresponent producte escollit.
Tots els preus publicats inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) corresponent.
FAUSTINA DE SOLÀ-MORALES CAPDEVILA, SL pot modificar unilateralmente els preus dels seus productes, així com decidir quins productes comercialitza a la seva pàgina web.
Els gastos d’enviament NO estan inclosos al preu dels productes, als que se’ls afegirà un import fixe per cada comanda, indicat quan s’efectua l’ordre de compra, pels gastos de gestió, embalatge i enviament. Només seran gratuïts aquells enviaments que superin els imports de compra indicats a la pàgina web.

3. Pagament
S’accepten les següents formes de pagament:

Tots els procediments de pagament es realitzen per mitjà de serveis segurs, garantitzant a FAUSTINA DE SOLÀ-MORALES CAPDEVILA, SL la confidencialitat de les comunicacions que mantengui amb el client.
Les targetes de crèdit acceptades són: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. Productes i disponibilitat
FAUSTINA DE SOLÀ-MORALES CAPDEVILA, SL no pot garantir en tot moment la disponibilitat dels productes ofertats a la seva pàgina web. En el cas que el producte comprat es trobi esgotat, l’usuari tindrà l’opció d’escollir altre, o sol·licitar la devolució de l’import abonat.
Totes les imatges dels nostres productes publicades a la nostra pàgina web tenen caràcter exclusivament orientatiu, a efectes de facilitar a l’usuari la seva identificació i descripció. En conseqüència, el producte final adquirit pel client pot diferir de la imatge ofertada en la pàgina web. Així mateix, el pes ofertat del producte és aproximat, podent diferir lleugerament, tant a la baixa com a l’alça.

5. Enviaments
L’enviament es realitza en un termini màxim de 48 -72 hores hàbils des del moment de la compra. No es realitzaran lliuraments en diumenge ni en festius.
El/la client/a ha de facilitar el lliurament del producte comprat. FAUSTINA DE SOLÀ-MORALES CAPDEVILA, SL queda exonerada per qualsevol retard extraordinari degut a problemes per a la recepció del producte per part del client.
Condicions enviament i recollida

Enviem les comandes perfectament embalades i protegides amb caixes de cartró. L’empresa encarregada és Correos.

Es pot escollir entre 3 modalitats d’entrega:

• Entrega a domicili: l’entrega es fa a l’adreça de la persona destinatària. Porta associats 2 intents d’entrega i permanència a l’Oficina de Correus a la vostra disposició durant 15 dies naturals.

• Entrega en Oficina escollida: s’entregarà la comanda en l’Oficina Postal designada pel remitent. En aquest cas, s’avisarà a la persona destinatària de la seva arribada a l’Oficina mitjançant SMS i/o e-mail. El plaç per fer la recollida és de 15 dies naturals.

• Entrega en Oficina de Referència: la comanda s’entregarà en l’Oficina Postal associada/corresponent al domicili de la persona destinatària. En aquest cas, s’avisarà a la persona destinatària de la seva arribada a l’Oficina mitjançant un avís d’arribada en el seu domicili.

Gestió d’incidències en la distribució

Es poden donar diferents situacions en les que una comanda no es pugui entregar quedant d’aquesta manera en mode ESTACIONAT:

• La persona destinatària ha facilitat una adreça incorrecta. En aquest cas es procedirà a estacionar el paquet fins a tenir l’adreça correcta. Si l’adreça és troba en la mateixa població no tindrà cap càrrec, en canvi si l’adreça es troba en un altre municipi la persona destinatària haurà de córrer amb les despeses de l’enviament fins la nova destinació.
• Persona destinatària desconeguda. En aquest cas es procedirà a estacionar el paquet fins a resoldre l’incidència. Si l’adreça és troba en la mateixa població no tindrà cap càrrec, en canvi si l’adreça es troba en un altre municipi la persona destinatària haurà de córrer amb les despeses de l’enviament fins la nova destinació.
• Quan arriba el paquet, aquest és refusat o ningú se’n fa càrrec. En aquest cas intentarem contactarem amb la persona destinatària per tal de resoldre la incidència. En cas de no poder resoldre-la no es podrà fer l’entrega i el paquet serà retornat.
• La comanda arriba incompleta en nombre de paquets. En aquest cas s’estaciona tota l’entrega fins a resoldre el problema.
• En cas de trencament d’algun producte. Si en el moment de l’entrega no es veu, la persona destinatària ha de fer una foto del contingut del paquet, on es vegi bé quin o quins són els productes afectats pel trencament, i enviar-la al nostre servei d’atenció al client per tal de resoldre la incidència. En el cas que en el moment de l’entrega es detecti el problema, decidirem si es fa entrega del paquet en aquell moment o no. En el temps més breu possible resoldrem la incidència i s’entregarà de nou el producte o productes trencats.
• En cas de falta de contingut en el moment de l’entrega, es decidirà si s’entrega o no el paquet. En cas de no entregar-se el paquet quedarà estacionat fins a resoldre la incidència. En cas d’entregar-se també es procedirà a resoldre la incidència quan abans. Si no es detecta la manca de contingut en el moment de l’entrega, la persona destinatària ha de fer una foto del contingut del paquet, on es vegi la quantitat de productes entregats, i enviar-la al nostre servei d’atenció al client per tal de resoldre la incidència.

Quan la comanda estigui preparada, el nostre departament d’Atenció al Client l’enviarà un correu electrònic confirmant la franja horària de lliurament i adreça. Si per qualsevol motiu necessita modificar l’adreça o l’horari de lliurament, pot comunicar-lo al nostre departament d’Atenció al Client.
S’afegirà un import fixe per cada comanda, corresponent als gastos de gestió, embalatge i enviament, excepte per a les compres superiors als imports estipulats en la pàgina web.

En cas de que l’enviament es rebi amb cops o en mal estat, s’haurà d’indicar a l’Albarà de lliurament del transportista. No es podran acceptar reclamacions per problemes d’enviament si no s’indica cap incidència a l’Albarà de lliurament.
Excepcionalment, els terminis de recepció del producte poden variar per circumstàncies alienes a FAUSTINA DE SOLÀ-MORALES CAPDEVILA, SL com incidències al transport o dificultats en el lliurament dels productes.

6. Impostos
Tots els nostres Preus inclouen l’IVA corresponent.

7. Factures
Quan es realitza una compra a través de la nostra web, l’usuari rep automàticament una Factura a la seva adreça de correu electrònic.

El client és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar-nos en coneixement de qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant FAUSTINA DE SOLÀ-MORALES CAPDEVILA, SL exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

8. Compromís, acceptació i validesa del contacte
Com s’indica en la política de privacitat de la nostra pàgina web, el client és el responsable de facilitar les seves dades de forma exacta i veritable, així com de l’actualització de les mateixes.
El client reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.
El client reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes oferits a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, i afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.
El client és plenament conscient de que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “click” corresponent indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del producte.
Totes les notificacions entre les parts es realitzaran a través de correu electrònic. El client és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de FAUSTINA DE SOLÀ-MORALES CAPDEVILA, SL. de qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació, el client haurà de posar-lo en coneixement de FAUSTINA DE SOLÀ-MORALES CAPDEVILA, SL. a l’e-mail o telèfons indicats en aquest contracte.

9. Normativa Aplicable
El present contracte té caràcter mercantil i es regirà i interpretarà d’acord a les lleis espanyoles.
En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte, que no sigui solucionada de mutu acord, ambdues parts podran optar per dirigir-se, amb renúncia expressa a qualsevol altre for que pogués correpondre’ls, als Jutjats i Tribunals d’Olot.

10. Dades personals
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que el client faciliti per realitzar el procés de compra i enviament de mercaderies, són confidencials i que s’incorporaran a un fitxer de “Clients” de FAUSTINA DE SOLÀ-MORALES CAPDEVILA, SL
Així mateix informem que totes les dades són tractades internament i aplicant totes les mesures de seguretat regulades en el Reial Decret 1720/2007, i que no són publicades ni transmeses a terceres persones per ser utilitzades amb finalitats comercials o promocionals.
En qualsevol moment el client pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades trucant al nostre Servei d’Atenció al Client, amb telèfon 658 83 88 60 enviant un e-mail clicant aquí.
Abans d’acceptar aquest contracte, llegeix la nostra política de privacitat.
Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals als menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

11. Altres
Per a qualsevol altre dubte o consulta que no estigui especificat anteriorment, trucar al nostre Servei d’Atenció al Client, amb telèfon 658 83 88 60 o bé enviar la consulta clicant aquí.

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 19/10/2017. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació de preus i productes oferits. Si us plau, comprova la data d’emisió en cada ocasió que et connectis a la nostra pàgina web i així tindràs la certesa de que no s’ha produït cap modificació.