Avís Legal

La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc Web Planeses és propietat exclusiva de Planeses i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol classe d’utilització del contingut d’aquest lloc Web, incloses la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix, sense consentiment de Planeses.

Planeses es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts del web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització. Així mateix, Planeses es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer ús de tal facultat sense previ avís.

Planeses exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per causa de problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de Planeses o de webs de tercers.

Planeses garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de Planeses. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de Planeses, creada per a facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta així com per a informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l’usuari podrà en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de Planeses enviant un e-mail a: info@planeses.com

Planeses no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de procesadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.